وبلاگ سئوترین

گوگل ترنسلیت با عکس

گوگل ترنسلیت با عکس

یکی از قابلیت های برنامه گوگل ترنسلیت ( google translate)، ترجمه سریع و مفهومی با استفاده از عکس است. این قابلیت به تازگی به نسخه

021 9101 6331 مشاوره رایگان

همه چیز در سئو ترین حالت ممکن ... (طراحی و آموزش توسط تیم سئو ترین)